wtorek, 16 maja 2017

Uczymy się intensywnie

Kurs językowy w Wielkiej Brytanii trwa. Czasu na przesyłanie relacji nie ma za wiele bo nauki sporo, a każdą wolniejszą chwilę nasze koleżanki wykorzystują na praktyczne doskonalenie nabywanych umiejętności komunikacyjnych. Oto krótka relacja z kolejnego dnia zajęć od Mai:

"Pobudka o 6.00 am żeby się nie spóźnić.Poranna lekcja z sympatyczną Deborą mija szybko.


Słonko świeci więc kawa w ogródku.


Po kawie referaty zbierają oklaski.


Dzisiaj na lunch z Gosią zaszalałyśmy - fish &chips - it was delicious!!!


Na popołudniowe lekcje dołączyła do nas Julita. John jest "bardzo" angielski.


Nareszcie koniec na dzisiaj! Mały spacer na plażę i do domu. Po kolacji czas na homework."poniedziałek, 15 maja 2017

England is calling!

Marysia, Julita, Marylka i Małgosia dotarły już do Wielkiej Brytanii. Dziś rozpoczęły kurs języka angielskiego w LanugageUK. Przez tydzień będą doskonaliły swoje umiejętności językowe w uroczej miejscowości Broadstairs."Londyn powitał nas piękną pogodą. Zaraz po przylocie, przed dalszą podróżą na miejsce szkolenia miałyśmy kilka chwil na spacer po stolicy Wielkiej Brytanii.Po męczącym pierwszym dniu podróży jesteśmy w Broadstairs - malowniczej angielksiej miejscowości.


W poniedziałek rano rozpoczynamy zajęcia. Szkoła jest niewielka ale bardzo sympatyczna. Studenci z różnych stron świata - nie tylko z Europy. Zajęcia interesujące, miasteczko piękne - tylko dlaczego cały czas trzeba chodzić pod górę?Dzisiejsze wrażenia opisujemy krótko - bo jeszcze czeka nas homework."wtorek, 4 kwietnia 2017

Wnioski z pobytu we Francji

Pobyt Teresy we Francji dobiegł końca. Przez 5 dni miała okazję brać udział w obserwacji różnorodnych zajęć dla seniorów (zarówno organizowanych w salach lekcyjnych jak i w plenerze), uczestniczyć w zjeździe UTL z Bretanii, pracować z mentorem i słuchaczami-seniorami nad propozycjami współpracy między naszymi organizacjami. 

Na zakończenie pobytu przysłała swoje wnioski z job-shadowing:

"· Można zobaczyć bardzo duże różnice kulturowe, bieda u nas i bogactwo seniorów we Francji, które również wpływają na rodzaj podejmowanych przez obie grupy seniorów aktywności.

· Społeczeństwo obywatelskie we Francji bardzo mocno funkcjonujące, szczególnie na prowincji. U nas raczej jeszcze nie.

· Dobre, doskonałe pomysły na współpracę seniorów z uniwersytetami i uczelniami wyższymi, z których możemy czerpać.

· Wyzwaniem jest podjęcie współpracy z organizacjami z Francji – przeszkodą może być bariera językowa oraz różnice zasobności - francuscy seniorzy mają pieniądze, nie szukają więc ich w funduszach europejskich, nie są też bardzo zainteresowani poznawaniem Europy Wschodniej i Centralnej. Dużo podróżują, ale daleko, egzotycznie, do byłych kolonii. Stąd istotne jest poszukiwanie takich obszarów współpracy, które mogłyby być atrakcyjne dla francuskich seniorów.

· Można bazować na doświadczeniach jakie mają Francuzi ze współpracy w ramach stowarzyszeń przyjaźni polsko- bretońskiej, a które z sukcesem realizują projekty polsko- francuskie od ponad 20 lat.”


sobota, 1 kwietnia 2017

Obserwacja zajęć i zjazd UTL w Bretanii


Teresa aktywnie bierze udział w obserwacji zajęć prowadzonych przez uniwersytet czasu wolnego, spotyka się z seniorami, rozmawia z nimi na temat możliwości realizacji wspólnych działań z seniorami z Polski. 


Bierze także udział w spotkaniu prezesów wszystkich UTL działających w tej części Francji:

„Pobyt we Francji to szansa udziału w wyjątkowym wydarzeniu - dorocznym zjeździe wszystkich UTL w Bretanii, w liczbie 48! Spotkanie prezesów 48 UTL w Bretanii miało miejsce w murach Uniwersytetu Rennes 2. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania i rozdania prezesom legitymacji członkowskich dla wszystkich 21 tysięcy członków UTL. Następnie trwają rozmowy o finansach: sposobach opłacania sal na zajęcia, ustalanie wysokości stawek dla wykładowców i rodzajów umów zawieranych z nimi, ubezpieczeniach zbiorowych na wycieczki organizowane przez UTL. Podejmowana jest dyskusja o możliwościach działania małych UTL, których liczba członków nie przekracza 300 osób oraz o wprowadzonych niedawno udogodnieniach związanych ze stroną internetową dla seniorów.


W kolejnej części zjazdu przychodzi czas na rozmowy o współpracy z przedstawicielami mediów. Odbywa się spotkanie z przedstawicielką wydawnictwa uniwersyteckiego: Presse Universitaire de Rennes, panią Estelle Faure. Jest to pierwsze wydawnictwo pod względem liczby publikacji w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, 250 publikacji rocznie. Zaprezentowała ona ofertę wydawniczą, aby prezesi mogli skorzystać z niej planując wykłady w swoich uniwersytetach. Autorzy tych publikacji mogą być wykładowcami w UTL. Przedstawia katalog, w którym prezesi znajdą namiary na autorów. Dochodzi także do rozmowy z byłym dziennikarzem Radio France, dyrektorem strony internetowej dla seniorów: http://tempo.bzh. Proponuje on, aby prezesi zgłaszali im działania, które podejmują w ramach swoich UTL, a oni będą robić materiały dziennikarskie na swojej stronie o nich. A po drugie, proponuje, aby UTL stały się dostarczycielami zawartości na ich stronę, według zasady: od lokalności do ogólności. Inicjatywy lokalne mogą posłużyć jako wzór dla ogółu seniorów we Francji. 


Po południu odbywa się spotkanie Rady Administracyjnej Federacji 48 UTL w Bretanii. Spotkanie rozpoczyna prorektor Uniwersytetu Rennes 2, wita uczestników i życzy owocnych obrad. Pozostaje do ich końca i aktywnie w spotkaniu uczestniczy. Następnie zaprezentowano naukowy projektu, prowadzonego od 2012 roku przez Uniwersytet w ramach unijnego programu, dotyczącego rejestracji zmian pejzażu Bretanii na przestrzeni lat http://evolution-paysage.bretagne-environnement.org oraz odbyło się głosowanie nad planem udziału seniorów w projekcie la popp-Breizih, https://popp.applis-bretagne.fr - Plateforme des Observatoires Photographiques du Paysage de Bretagne (Platforma Obserwatoriów Pejzażu Bretanii). Chodzi o dokumentowanie zmian w pejzażu Bretanii dla celów naukowych. Seniorzy z UTL-ów zostali zaproszeni do udziału w tym projekcie. Jako osoby potencjalnie mające więcej czasu wolnego mieliby się włączyć, na zasadach określonych w projekcie, do dokumentowania zmian. W skrócie chodzi o to, aby z jednego miejsca, o tej samej porze dnia robić zdjęcia wskazanych przez naukowców miejsc, w czasie określonym przez naukowców, raczej w długiej perspektywie czasowej. Oprócz zdjęć będzie trzeba robić również dokumentację audio, czyli wywiady z ludźmi, którzy o tych wyznaczonych porach przebywają w tym miejscu. UTL de Bretagne, czyli Federacja 48 UTL działających w Bretanii, zaprezentowała także projekt naukowy, dotyczący podróży Napoleona III do Bretanii w 1858 roku. Celem projektu jest przygotowanie kolokwium naukowego na temat podróży Napoleona III do Bretanii. Uniwersytet Rennes 2 zapewnić miałby ekspertów-historyków w tej dziedzinie, a UTLy miałby dostarczyć dokumentację dotyczącą obecności Napoleona III w regionie, pamiątki z miejsc jego pobytu oraz wszelkie informacje dotyczące jego podróży po regionie. Wizyta Napoleona III w regionie w 1858 roku spowodowała ogromny rozwój miast , a szczególnie kolei. W tym roku Rennes znacząco „zbliży się” do Paryża, podróż z tego miasta do stolicy będzie trwałą tylko 1 godzinę i 25 minut, na trasie liczącej 308 km. To wydarzenie jest możliwe między innymi dzięki wizycie Napoleona III w regionie w roku 1858, ponieważ to wówczas rozpoczęła się modernizacja regionu, która dzisiaj skutkuje ultraszybkim połączeniem kolejowym ze stolicą kraju. 


Dalsza część spotkania poświęcona jest ponownie kwestiom finansowym – planowaniu budżetu federacji na 2018 rok. Trwa także dyskusja nad dalszym rozwijaniem współpracy między poszczególnymi UTL. Prezesi są zachęcani do tego, by jeszcze częściej się ze sobą komunikowali i wzajemnie wspierali w podejmowanych na rzecz seniorów działaniach. Szczególnie istotne jest to w kwestii księgowości, bo ta kuleje w małych UTL, które mogłyby korzystać z doświadczeń innych, lepiej sobie radzących.”

piątek, 31 marca 2017

Mobilności sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów

Pierwsze dni pobytu Teresy we Francji były też okazją do udziału w niezaplanowanych wcześniej spotkaniach:

„Dziś odbyłam spotkanie ze Stowarzyszeniem przyjaźni polsko-bretońskiej w miejscowości Châteaugiron, które od 20 lat jest miastem partnerskim z miejscowością Puszczykowo pod Poznaniem. W tym roku 35 osób z Francji pojedzie do Puszczykowa świętować to dwudziestolecie , a w przyszłym roku z Puszczykowa delegacja polska przyjedzie na świętowanie we Francji. Stowarzyszenie to grupuje głównie seniorów, którzy również są głównymi uczestnikami wymian międzynarodowych. Spotkanie to było także okazją do zwiedzenia zamku i merostwa, a oprowadziła mnie po nich sama Pani mer Rennes!”


„Spotykam się z mer Rennes, która jest szefową Związku Miast dla Seniorów – Amis des Seniors (Przyjeciele Seniorów). Opowiada mi o tym iż Rennes jest miastem pionierskim w podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie aktywności seniorów miastach. Powstała sieć takich miast, RVAA: Reseau des Villes des Seniors (Sieć Miast Seniorów). Zadaniem sieci jest zadbanie o to by seniorzy nie czuli się wykluczeni i by niwelować wszelkie barier utrudniające im aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym (niwelowanie barier architektonicznych w budynkach, zapewnianie platform ułatwiających wjazd bez pomocy wózkiem do pojazdów transportu publicznego, obniżanie cen za przejazd dla seniorów, etc.)."
czwartek, 30 marca 2017

Zajęcia dla seniorów na Uniwersytecie czasu wolnego we Francji


Pierwsza uczestniczka projektu dotarła już na miejsce mobilności. Teresa we francuskiej miejscowości Plevin rozpoczyna job-shadoving w jednym z uniwersytetów czasu wolnego (UTL): L'Universite du Temps Libre du Centre Ouest Bretagne à Rostrenen. Po przyjeździe spotkała się ze swoim mentorem omawiając z nim plan pobytu oraz została zapoznana z działalnością organizacji przyjmującej. Pierwsze wrażenia i informacje o działalności UTL Teresa zebrała dla nas w "krótkim" sprawozdaniu z początku swojego pobytu:

„Jestem po pierwszych spotkaniach na UTL, które jest żywotnie zainteresowane rozwinięciem współpracy z nami. 

Ten Uniwersytet Wolnego Czasu skupia 2500 członków. Każdy z nich płaci składkę roczną 54 euro (od przyszłego roku ma to być 50 euro). Organizacja jest afiliowana przy urzędzie miasta. Skupia jeszcze trzy swoje filie, które są na peryferiach miasta. Miasto rocznie dotuje uniwersytet w wysokości 5200 euro na funkcjonowanie organizacji. Jednak za lokal od miasta organizacja płaci rocznie 1800 euro, co też jest pewnego rodzaju subwencją, ponieważ lokal w centrum miasta, dobrze usytuowany kosztuje przynajmniej dwa razy drożej. Na organizowaną przez UTL konferencję pod tytułem: "Jak dobrze się starzeć" miasto wyasygnowało wyjątkowo dodatkowe 800 euro, ponieważ wpisywała się ona w program urzędu miasta na rzecz poprawy jakości życia seniorów. 


Uniwersytet należy do federacji UTL w Bretanii, która zrzesza 48 UTL w regionie Bretanii. Wszystkie UTL w regionie współpracują ze sobą, dzielą się doświadczeniami. W sumie jest 21 000 członków UTL w samej Bretanii, co stanowi 24 % wszystkich studentów UTL we Francji. UTL w regionach północnych są najliczniej reprezentowane na mapie UTL w całej Francji. 

Za każde zajęcia członkowie płacą sami, w ramach składki mają zapewnione jedynie wykłady organizowane przez UTL. Na takie wykłady przychodzi od 100 do 200 osób, bo nie mają większych sal. Za sale muszę płacić, im większa, tym droższa, nawet jeśli sala należy do miasta. Wyjątek stanowią cztery ich filie podmiejskie, np. w St. Grégoire nie muszą płacić za sale należące do gminy. 

Wiek członków UTL waha się od 60 do 80 lat, średnia wieku wynosi 70 lat. Większość, ok. 2/3 uczestników, to kobiety. Mężczyźni przychodzą raczej namówieni przez swoje partnerki. 

Kobiety-członkinie często nie pracowały, więc teraz uzupełniają swoją wiedzę, rozwijają się. One same lub ich mężowie to osoby raczej zamożne, są wśród nich byli prawnicy, lekarze, finansiści. Częste są przypadki, że osoby zawodowo związane z dziedzinami takimi jak prawo, ekonomia, medycyna teraz mają potrzebę zdobycia wiedzy z historii, literatury, muzykologii, uczą się języków obcych. Mając zasoby finansowe mogą podróżować i wówczas znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego staje się dla nich koniecznością. 


UTL funkcjonuje pod patronatem kilku uniwersytetów: Uniwersytetu Rennes 1 i Rennes 2, Laurient-Vanne Sud, i pod patronatem Grandes Écoles, czyli Wyższych Szkół. Patronat polega na „dostarczaniu” wykładowców, używa się określenia studenci, a nie członkowie. Nie ma jednak rygoru uczelni, zaliczeń i egzaminów. 

Schemat przedstawiający współpracę z uniwersytetami i szkołami wyższymi:UTL jest autonomiczne finansowo. Utrzymuje się ze składek i z opłat za wszystkie, poza wykładami, zajęcia. Przykładowo opłata za kurs języka angielskiego wynosi 235 euro. Wykładowcy pobierają opłatę za wykład w wysokości od 100 do 150 euro, profesor filozofii otrzymuje 100 euro. 

Mają też sponsorów: firmę ubezpieczeń dla emerytów, tzw. mutuelle (ubezpieczenia wzajemne, dla grup zawodowych), która daje 800 euro na rok, bank Credit Industrielle - 200 euro na rok i od innych firm ubezpieczających seniorów - 1500 euro na rok. 

Organizacja zatrudnia na umowy o pracę 12 pracowników. Prezes i administratorzy UTL są wolontariuszami, nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. W biurze pracują na zmiany dwie sekretarki, biuro jest czynne przez cały dzień. Najstarsza wolontariuszka pracująca w sekretariacie ma 87 lat!

Konferencje (wykłady): prezes wraz z pracownikami sami decydują, jakie tematy wprowadzić. Rocznie odbywa się ok. 120 wykładów. Najwięcej na tematy związane ze zdrowiem, następnie sztuką i geopolityką (duże zainteresowanie aktualnymi problemami). Pracownicy UTL mówią o tym, iż z przygotowaniem planów wykładów mają pewną trudność - przygotowując je na cały rok z góry prawie niemożliwe jest przewidzenie wszystkich nadchodzących wydarzeń, a przynajmniej większości z nich. Stąd pojawił się ostatnio plan przygotowywania tematów wykładów na najbliższe trzy miesiące. 


Wszystkie informacje o zajęciach są przygotowywane w wersji papierowej, są informatory, nie działa idealnie system informacji mailowej, seniorzy są przywykli do papieru! Członkowie przychodzą po broszurki do biura. Ale są starania o to, by to zmienić. Co tydzień sekretarz organizacji (wolontariuszka) wysyła na maile informacje bieżące do uczestników korzystających z poczty elektronicznej. Jest plan, by objąć tym sposobem komunikacji wszystkich członków. Korzysta się również z prasy lokalnej, regionalny dziennik Ouest-France służy do zamieszczania codziennie informacji o wydarzeniach organizowanych przez UTL."

piątek, 24 marca 2017

Przygotowania do wyjazdu do Anglii

Przygotowania do wyjazdów zagranicznych nabierają coraz większego tempa. Uczestnicy mobilności nie tylko spotykają się z mentorem, samodzielnie opracowują materiały do wykorzystania na wyjeździe, ale także uczą się angielskiego na specjalnie dla nich zaprojektowanym kursie językowym. A wszystko po to by wyjazd za granicę był czasem jak najbardziej efektywnie wykorzystanym. Już wkrótce nasza kadra pojedzie bowiem doskonalić swoje kompetencje językowe w szkole LanguageUK w Broadstairs w Wielkiej Brytanii.
poniedziałek, 16 stycznia 2017

Kierunek - Francja!Ważnym obszarem działań Akademii i coraz bardziej rozwijającym się jest nauczanie języków obcych. Ostatnie lata poświęciliśmy na doskonalenie metod nauczania i materiałów dydaktycznych z języka angielskiego oraz francuskiego. Nasi nauczyciele w ramach realizowanego projektu „Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa” uczestniczyli w szkoleniach metodycznych we Francji i Anglii, dzięki którym dziś jeszcze efektywniej i w bardziej atrakcyjnej formie uczą seniorów języków obcych w Akademii. 


Ponieważ coraz większą popularnością cieszy się u nas nauka języka francuskiego, postanowiliśmy poszukać możliwości rozwinięcia współpracy z krajami francuskojęzycznymi. W tym celu jedna z naszych edukatorek wyjedzie na tygodniową obserwację pracy do Francji na jeden z Uniwersytetów Czasu Wolnego (UTL), w którym prowadzone są zajęcia na rzecz osób w średnim i starszym wieku. Będzie tam poznawać przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w obszarze edukacji seniorów, rozmawiać o możliwości nawiązania kontaktów między seniorami z obu krajów, jak również wspólnego podejmowania działań przez nasze organizacje.