piątek, 31 marca 2017

Mobilności sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów

Pierwsze dni pobytu Teresy we Francji były też okazją do udziału w niezaplanowanych wcześniej spotkaniach:

„Dziś odbyłam spotkanie ze Stowarzyszeniem przyjaźni polsko-bretońskiej w miejscowości Châteaugiron, które od 20 lat jest miastem partnerskim z miejscowością Puszczykowo pod Poznaniem. W tym roku 35 osób z Francji pojedzie do Puszczykowa świętować to dwudziestolecie , a w przyszłym roku z Puszczykowa delegacja polska przyjedzie na świętowanie we Francji. Stowarzyszenie to grupuje głównie seniorów, którzy również są głównymi uczestnikami wymian międzynarodowych. Spotkanie to było także okazją do zwiedzenia zamku i merostwa, a oprowadziła mnie po nich sama Pani mer Rennes!”


„Spotykam się z mer Rennes, która jest szefową Związku Miast dla Seniorów – Amis des Seniors (Przyjeciele Seniorów). Opowiada mi o tym iż Rennes jest miastem pionierskim w podejmowaniu działań mających na celu zwiększanie aktywności seniorów miastach. Powstała sieć takich miast, RVAA: Reseau des Villes des Seniors (Sieć Miast Seniorów). Zadaniem sieci jest zadbanie o to by seniorzy nie czuli się wykluczeni i by niwelować wszelkie barier utrudniające im aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym (niwelowanie barier architektonicznych w budynkach, zapewnianie platform ułatwiających wjazd bez pomocy wózkiem do pojazdów transportu publicznego, obniżanie cen za przejazd dla seniorów, etc.)."
czwartek, 30 marca 2017

Zajęcia dla seniorów na Uniwersytecie czasu wolnego we Francji


Pierwsza uczestniczka projektu dotarła już na miejsce mobilności. Teresa we francuskiej miejscowości Plevin rozpoczyna job-shadoving w jednym z uniwersytetów czasu wolnego (UTL): L'Universite du Temps Libre du Centre Ouest Bretagne à Rostrenen. Po przyjeździe spotkała się ze swoim mentorem omawiając z nim plan pobytu oraz została zapoznana z działalnością organizacji przyjmującej. Pierwsze wrażenia i informacje o działalności UTL Teresa zebrała dla nas w "krótkim" sprawozdaniu z początku swojego pobytu:

„Jestem po pierwszych spotkaniach na UTL, które jest żywotnie zainteresowane rozwinięciem współpracy z nami. 

Ten Uniwersytet Wolnego Czasu skupia 2500 członków. Każdy z nich płaci składkę roczną 54 euro (od przyszłego roku ma to być 50 euro). Organizacja jest afiliowana przy urzędzie miasta. Skupia jeszcze trzy swoje filie, które są na peryferiach miasta. Miasto rocznie dotuje uniwersytet w wysokości 5200 euro na funkcjonowanie organizacji. Jednak za lokal od miasta organizacja płaci rocznie 1800 euro, co też jest pewnego rodzaju subwencją, ponieważ lokal w centrum miasta, dobrze usytuowany kosztuje przynajmniej dwa razy drożej. Na organizowaną przez UTL konferencję pod tytułem: "Jak dobrze się starzeć" miasto wyasygnowało wyjątkowo dodatkowe 800 euro, ponieważ wpisywała się ona w program urzędu miasta na rzecz poprawy jakości życia seniorów. 


Uniwersytet należy do federacji UTL w Bretanii, która zrzesza 48 UTL w regionie Bretanii. Wszystkie UTL w regionie współpracują ze sobą, dzielą się doświadczeniami. W sumie jest 21 000 członków UTL w samej Bretanii, co stanowi 24 % wszystkich studentów UTL we Francji. UTL w regionach północnych są najliczniej reprezentowane na mapie UTL w całej Francji. 

Za każde zajęcia członkowie płacą sami, w ramach składki mają zapewnione jedynie wykłady organizowane przez UTL. Na takie wykłady przychodzi od 100 do 200 osób, bo nie mają większych sal. Za sale muszę płacić, im większa, tym droższa, nawet jeśli sala należy do miasta. Wyjątek stanowią cztery ich filie podmiejskie, np. w St. Grégoire nie muszą płacić za sale należące do gminy. 

Wiek członków UTL waha się od 60 do 80 lat, średnia wieku wynosi 70 lat. Większość, ok. 2/3 uczestników, to kobiety. Mężczyźni przychodzą raczej namówieni przez swoje partnerki. 

Kobiety-członkinie często nie pracowały, więc teraz uzupełniają swoją wiedzę, rozwijają się. One same lub ich mężowie to osoby raczej zamożne, są wśród nich byli prawnicy, lekarze, finansiści. Częste są przypadki, że osoby zawodowo związane z dziedzinami takimi jak prawo, ekonomia, medycyna teraz mają potrzebę zdobycia wiedzy z historii, literatury, muzykologii, uczą się języków obcych. Mając zasoby finansowe mogą podróżować i wówczas znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego staje się dla nich koniecznością. 


UTL funkcjonuje pod patronatem kilku uniwersytetów: Uniwersytetu Rennes 1 i Rennes 2, Laurient-Vanne Sud, i pod patronatem Grandes Écoles, czyli Wyższych Szkół. Patronat polega na „dostarczaniu” wykładowców, używa się określenia studenci, a nie członkowie. Nie ma jednak rygoru uczelni, zaliczeń i egzaminów. 

Schemat przedstawiający współpracę z uniwersytetami i szkołami wyższymi:UTL jest autonomiczne finansowo. Utrzymuje się ze składek i z opłat za wszystkie, poza wykładami, zajęcia. Przykładowo opłata za kurs języka angielskiego wynosi 235 euro. Wykładowcy pobierają opłatę za wykład w wysokości od 100 do 150 euro, profesor filozofii otrzymuje 100 euro. 

Mają też sponsorów: firmę ubezpieczeń dla emerytów, tzw. mutuelle (ubezpieczenia wzajemne, dla grup zawodowych), która daje 800 euro na rok, bank Credit Industrielle - 200 euro na rok i od innych firm ubezpieczających seniorów - 1500 euro na rok. 

Organizacja zatrudnia na umowy o pracę 12 pracowników. Prezes i administratorzy UTL są wolontariuszami, nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. W biurze pracują na zmiany dwie sekretarki, biuro jest czynne przez cały dzień. Najstarsza wolontariuszka pracująca w sekretariacie ma 87 lat!

Konferencje (wykłady): prezes wraz z pracownikami sami decydują, jakie tematy wprowadzić. Rocznie odbywa się ok. 120 wykładów. Najwięcej na tematy związane ze zdrowiem, następnie sztuką i geopolityką (duże zainteresowanie aktualnymi problemami). Pracownicy UTL mówią o tym, iż z przygotowaniem planów wykładów mają pewną trudność - przygotowując je na cały rok z góry prawie niemożliwe jest przewidzenie wszystkich nadchodzących wydarzeń, a przynajmniej większości z nich. Stąd pojawił się ostatnio plan przygotowywania tematów wykładów na najbliższe trzy miesiące. 


Wszystkie informacje o zajęciach są przygotowywane w wersji papierowej, są informatory, nie działa idealnie system informacji mailowej, seniorzy są przywykli do papieru! Członkowie przychodzą po broszurki do biura. Ale są starania o to, by to zmienić. Co tydzień sekretarz organizacji (wolontariuszka) wysyła na maile informacje bieżące do uczestników korzystających z poczty elektronicznej. Jest plan, by objąć tym sposobem komunikacji wszystkich członków. Korzysta się również z prasy lokalnej, regionalny dziennik Ouest-France służy do zamieszczania codziennie informacji o wydarzeniach organizowanych przez UTL."

piątek, 24 marca 2017

Przygotowania do wyjazdu do Anglii

Przygotowania do wyjazdów zagranicznych nabierają coraz większego tempa. Uczestnicy mobilności nie tylko spotykają się z mentorem, samodzielnie opracowują materiały do wykorzystania na wyjeździe, ale także uczą się angielskiego na specjalnie dla nich zaprojektowanym kursie językowym. A wszystko po to by wyjazd za granicę był czasem jak najbardziej efektywnie wykorzystanym. Już wkrótce nasza kadra pojedzie bowiem doskonalić swoje kompetencje językowe w szkole LanguageUK w Broadstairs w Wielkiej Brytanii.