poniedziałek, 10 października 2016

Akademia znów w drodze...

Pierwszy miesiąc prac projektowych już za nami. Był to intensywny czas finalizowania kwestii formalnych, powołania zespołu projektowego oraz przygotowania niezbędnych procedur i dokumentów, które będą nam służyły przez cały okres realizacji działań projektowych.


Na pierwszych zebraniach zespołu projektowego zaplanowane zostały szczegółowe działania do realizacji oraz dokonano podziału zadań pomiędzy osoby zaangażowane w zarządzanie projektem. Udało się także przygotować materiały promocyjne projektu, które pojawiły się na tablicach informacyjnych w Stowarzyszeniu oraz stronie internetowej Akademii, a także były rozsyłane do osób współpracujących z naszą organizacją. 

Przed nami, w najbliższych dniach, spotkanie informacyjne nt. realizowanego projektu, podczas którego przedstawione zostaną jego główne cele, Europejski Plan Rozwoju Organizacji, najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych udziałem tak w działaniach lokalnych jak i planowanych mobilnościach. Dla chętnych będzie możliwość wypełnienia formularzy rekrutacyjnych dla uczestników projektu.