piątek, 16 grudnia 2016

Przygotowania trwają


Uczestnicy mobilności zostali wybrani, pierwsze szkolenia za nami, teraz przyszedł czas intensywnych rozmów on-line z organizacjami przyjmującymi. Podczas ustalania szczegółów dotyczących przebiegu job-shadowing i programu szkolenia językowego dla naszej kadry, sami uczestnicy rozpoczęli spotkania indywidualne z mentorami. W ich ramach opracowują indywidualne plany przygotowania do wyjazdu, które zawierają wszelkie szczegóły dotyczące ich zadań przed, w trakcie i po odbyciu mobilności.


poniedziałek, 21 listopada 2016

Zakończenie rekrutacji i szkolenie nt. EPALE


Listopad przyniósł kolejne działania projektowe. Po spotkaniu informacyjnym na temat projektu rozpoczął się czas składania ankiet rekrutacyjnych i intensywnej pracy Komisji rekrutacyjnej, która dokonała wyboru uczestników szkoleń. Ci, którzy w pierwszej turze nie zakwalifikowali się do udziału w zagranicznych mobilnościach ciągle mają szansę na udział w zagranicznych szkoleniach/obserwacji pracy placówki edukacyjnej – poza listą przyjętych została bowiem stworzona lista rezerwowa. 


Przed nami teraz czas intensywnych przygotowań do wyjazdów – podejmowania ustaleń z instytucjami przyjmującymi, przygotowanie dokumentów i przede wszystkim szkolenia uczestników mobilności by jak najwięcej skorzystali z wyjazdów. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie jak i wszystkie zainteresowane osoby miały w pierwszej kolejności możliwość uczestniczyć w szkoleniu nt. platformy EPALE. Podczas spotkania przedstawione zostały ogólne informacje na temat jej działania oraz zaprezentowana została sama platforma i informacje na niej umieszczone. W ramach szkolenia uczestnicy mogli samodzielnie zalogować się na platformie, uczyli się także jak tworzyć własne konta umożliwiające bardziej aktywne korzystanie z EPALE.

        

piątek, 4 listopada 2016

Rekrutacja rozpoczęta


Projekt trwa, działania lokalne idą pełną parą. Za nami spotkanie informacyjne na temat projektu, na którym zostały przedstawione główne jego założenia, warunki udziału oraz szczegółowy przebieg rekrutacji uczestników mobilności. Dla członków i współpracowników Stowarzyszenia była to okazja by zadać pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zaangażowania się w realizowany projekt. 


Rekrutacja w projekcie potrwa do 16 listopada 2016r. kiedy to zbierze się komisja rekrutacyjna i dokona wyboru uczestników mobilności na podstawie złożonych ankiet. Przed nami także spotkanie szkoleniowe na temat platformy EPALE, na które w dniu 18 listopada 2016r. na godz. 13.00 zapraszamy wszystkich chętnych.

 

poniedziałek, 10 października 2016

Akademia znów w drodze...

Pierwszy miesiąc prac projektowych już za nami. Był to intensywny czas finalizowania kwestii formalnych, powołania zespołu projektowego oraz przygotowania niezbędnych procedur i dokumentów, które będą nam służyły przez cały okres realizacji działań projektowych.


Na pierwszych zebraniach zespołu projektowego zaplanowane zostały szczegółowe działania do realizacji oraz dokonano podziału zadań pomiędzy osoby zaangażowane w zarządzanie projektem. Udało się także przygotować materiały promocyjne projektu, które pojawiły się na tablicach informacyjnych w Stowarzyszeniu oraz stronie internetowej Akademii, a także były rozsyłane do osób współpracujących z naszą organizacją. 

Przed nami, w najbliższych dniach, spotkanie informacyjne nt. realizowanego projektu, podczas którego przedstawione zostaną jego główne cele, Europejski Plan Rozwoju Organizacji, najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych udziałem tak w działaniach lokalnych jak i planowanych mobilnościach. Dla chętnych będzie możliwość wypełnienia formularzy rekrutacyjnych dla uczestników projektu.

poniedziałek, 19 września 2016

Akademia w Europie


Akademia Pełni Życia rozpoczyna realizację kolejnego międzynarodowego projektu "W stronę Europy - wzmocnienie potencjału organizacji w obszarze promowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej" finansowanego ze środków Programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna.


Celem projektu, realizowanego w okresie do 01 września 2016r. do 31 października 2017r., jest przygotowanie i zmotywowanie edukatorów, działaczy, a przede wszystkim wolontariuszy, skupionych w naszej organizacji do podejmowania działań na rzecz:

- rozszerzenia jakościowego i ilościowego współpracy międzynarodowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie;
- rozszerzenia jakościowego i ilościowego oferty edukacyjnej naszego stowarzyszenia w obszarze kultury i języka francuskiego; 
- promowania i wspierania współpracy międzynarodowej wśród organizacji seniorskich w naszym regionie. 


W projekcie przewidziane są działania lokalne promujące jego cele i przygotowujące do wyjazdów, oraz realizacja dwóch typów mobilności: udziału 1 osoby w 5-dniowym job-shadowing w jednej z organizacji zajmującej się edukacją seniorów we Francji oraz udziału 7 osób w specjalnie zaprojektowanym na nasze potrzeby kursie językowo-komunikacyjnym w Wielkiej Brytanii, którego program obejmie zagadnienia związane z kompetencjami niezbędnymi do efektywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych. 

Uczestnikami projektu - jego działań lokalnych i mobilności - będą działacze (członkowie Zarządu) i wolontariusze w wieku 60+, oraz edukatorzy, pracujący w naszej organizacji. W mobilnościach wezmą udział osoby posiadające wymagane w projekcie kompetencje językowe, doświadczenie we współpracy międzynarodowej, ale realizowane z pozycji "drugoplanowych", oraz pomysły i silną motywację do podejmowania działań określonych w powyżej wymienionych celach projektu. 


Głównymi rezultatami projektu będzie nabycie przez grupę działaczy i wolontariuszy kompetencji niezbędnych do aktywnego wspierania współpracy międzynarodowej w naszej organizacji oraz wśród organizacji seniorskich w naszym regionie oraz nawiązanie i rozwój współpracy z krajami francusko-języcznymi, w pierwszej kolejności z Francją, prowadzonej w paralelnym związku z rozwojem oferty edukacyjnej dotyczącej przybliżania kultury i języka francuskiego, 

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji organizacji seniorskich w naszym regionie w kierunku nawiązywania, prowadzenia i rozwoju współpracy międzynarodowej oraz lepszego wykorzystania możliwości stwarzanych przez fundusze europejskie.