piątek, 16 grudnia 2016

Przygotowania trwają


Uczestnicy mobilności zostali wybrani, pierwsze szkolenia za nami, teraz przyszedł czas intensywnych rozmów on-line z organizacjami przyjmującymi. Podczas ustalania szczegółów dotyczących przebiegu job-shadowing i programu szkolenia językowego dla naszej kadry, sami uczestnicy rozpoczęli spotkania indywidualne z mentorami. W ich ramach opracowują indywidualne plany przygotowania do wyjazdu, które zawierają wszelkie szczegóły dotyczące ich zadań przed, w trakcie i po odbyciu mobilności.