poniedziałek, 19 września 2016

Akademia w Europie


Akademia Pełni Życia rozpoczyna realizację kolejnego międzynarodowego projektu "W stronę Europy - wzmocnienie potencjału organizacji w obszarze promowania i prowadzenia współpracy międzynarodowej" finansowanego ze środków Programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna.


Celem projektu, realizowanego w okresie do 01 września 2016r. do 31 października 2017r., jest przygotowanie i zmotywowanie edukatorów, działaczy, a przede wszystkim wolontariuszy, skupionych w naszej organizacji do podejmowania działań na rzecz:

- rozszerzenia jakościowego i ilościowego współpracy międzynarodowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie;
- rozszerzenia jakościowego i ilościowego oferty edukacyjnej naszego stowarzyszenia w obszarze kultury i języka francuskiego; 
- promowania i wspierania współpracy międzynarodowej wśród organizacji seniorskich w naszym regionie. 


W projekcie przewidziane są działania lokalne promujące jego cele i przygotowujące do wyjazdów, oraz realizacja dwóch typów mobilności: udziału 1 osoby w 5-dniowym job-shadowing w jednej z organizacji zajmującej się edukacją seniorów we Francji oraz udziału 7 osób w specjalnie zaprojektowanym na nasze potrzeby kursie językowo-komunikacyjnym w Wielkiej Brytanii, którego program obejmie zagadnienia związane z kompetencjami niezbędnymi do efektywnego udziału w spotkaniach międzynarodowych. 

Uczestnikami projektu - jego działań lokalnych i mobilności - będą działacze (członkowie Zarządu) i wolontariusze w wieku 60+, oraz edukatorzy, pracujący w naszej organizacji. W mobilnościach wezmą udział osoby posiadające wymagane w projekcie kompetencje językowe, doświadczenie we współpracy międzynarodowej, ale realizowane z pozycji "drugoplanowych", oraz pomysły i silną motywację do podejmowania działań określonych w powyżej wymienionych celach projektu. 


Głównymi rezultatami projektu będzie nabycie przez grupę działaczy i wolontariuszy kompetencji niezbędnych do aktywnego wspierania współpracy międzynarodowej w naszej organizacji oraz wśród organizacji seniorskich w naszym regionie oraz nawiązanie i rozwój współpracy z krajami francusko-języcznymi, w pierwszej kolejności z Francją, prowadzonej w paralelnym związku z rozwojem oferty edukacyjnej dotyczącej przybliżania kultury i języka francuskiego, 

Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji organizacji seniorskich w naszym regionie w kierunku nawiązywania, prowadzenia i rozwoju współpracy międzynarodowej oraz lepszego wykorzystania możliwości stwarzanych przez fundusze europejskie.